Internet of Things inntar kommune-Norge! 4G-nettet optimalisert for IoT

Fra one. oktober 2018 er Telenors 4G-nett optimalisert for å koble opp tingene på mobilnettet. Det betyr dekning på tidligere utilgjengelige steder og dramatisk forlenget batteritid på sensorene. Les mer på telenor.no/bedrift