Algemene taken van de stakeholders

In opdracht van ILO en ISSA-C heeft het navb in samenwerking satisfied assorted deskundigen de brochure ‘Prevention Via Photos in Design – Protection and Wellbeing Are Human Rights’ uitgewerkt die bedoeld is om bouwvakkers bewust te maken van bepaalde gevaren en hen te informeren over correcte werkmethodes en preventiemaatregelen op de werf.

De brochure (http://ow.ly/4nm6Hm) is opgebouwd rond twaalf hoofdstukken en omvat in totaal drieënveertig scenario’s over risicovolle situaties.